Phân bón hữu cơ Ecolafa là dòng phân bón nhập khẩu nguyên liệu từ Châu Âu. Phân bón Ecolafa cung cấp trọn bộ sản phẩm cho từng giai đoạn phát triển cây trồng. EcoAmin, EcoSeaweet, EcoRoot