Hiển thị 17 sản phẩm

Danh mục cung cấp giống hoa cấy mô F1. Tập hợp những giống hoa thương phẩm chất lượng cao. Giống hoa cát tường, hoa lily, hoa dạ yến thảo, hoa sa lem cấy mô.