Cây lá gấm (Aluminum)

35.000

Cây lá gấm – Aluminum là dòng cây kiểng lá dễ sống. Cây không đòi hỏi quá trình chăm sóc cầu kỳ, ngược lai cây phát triển nhanh thành bụi nhanh có những chiếc lá bạc và xanh trong đến bốn năm trước khi chết. Những chiếc lá bình thường hình vuông và rộng, dài tới 30cm

Cây lá gấm Aluminum
Cây lá gấm (Aluminum)

35.000

Đặt hàng Nhanh