Cây mâm xôi đỏ lớn, cây ăn quả màu có giống màu đỏ, đen, vàng, cây có bầu rêc khỏe, cây trồng từ 3 đến 6 tháng thu hoạch

55.000

Cây mâm xôi đỏ lớn, cây ăn quả màu có giống màu đỏ, đen, vàng, cây có bầu rêc khỏe, cây trồng từ 3 đến 6 tháng thu hoạch
Đặt hàng Nhanh
Mã: CX14201Master Danh mục: ,