Giá thể trồng kiểng lá LAFA GARDEN, túi 1kg (5dm3) giá thể trộn sẵn

60.000

Giá thể trồng kiểng lá LAFA GARDEN, túi 1kg (5dm3) giá thể trộn sẵn
Đặt hàng Nhanh