Hoa hồng Purple Splash

250.000

Hoa hồng Purple Splash có màu trắng sọc hồng độc đáo, hoa chùm nhiều bông, khi nở số cánh ít. Đặc biệt giống Purple Splash ra hoa quanh năm.

Hoa hồng Purple Splash

250.000

Đặt hàng Nhanh