Nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza Asir-fruit

8.000

Viên nấm rễ cộng sinh mycorrhiza asir-fruit tạo ra sự cộng sinh với rễ cây, phát triển một hệ thống dạng thấu kính tăng cường làm tăng khả năng hấp thụ nước và chất dinh dưỡng.

Một xô viên nấm rễ cộng sinh gồm 400 viên
Nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza Asir-fruit

8.000

Đặt hàng Nhanh