Phân bón hữu cơ Jord

Phân bón hữu cơ Jord là dòng sản phẩm phân bón nhập khẩu Nauy. Phân bón chứ 69% thành phần hữu cơ và 2.45% P2O5. Phân bón ở dạng nén hạt nhỏ, bên ngoài có lớp đen bóng mùi đặc trưng.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.