Phân lá Amino sinh học – CYTOMIN PLUS

280.000

Khuyến mãi cho sản phẩm này:
  • Miễn phí vận chuyển với đơn hàng phân bón lá sinh học Amino - Cytomin Plus - Áp dụng Toàn Quốc
  • Giảm 10% cho các đơn hàng phân bón Cytomin Plus có giá trị từ 2,8 triệu trở lên.

Phân bón lá sinh học Amino – Cytomin Plus thúc quá trình ra hoa đậu trái hiệu quả ở cây thanh long, cây sầu riêng và cây ăn trái cây có .múi

Phân bón lá amino sinh học
Phân lá Amino sinh học – CYTOMIN PLUS

280.000

Đặt hàng Nhanh