Cây kiểng lá Alocasia Sarian

250.000

Với những chiếc lá dài, đầu nhọn trông như “tai voi” là những gì người ta nghĩ đến khi nhắc đến cây Alocasia Sarian hay còn gọi là Zac B. Sarian. 

Chậu cây kiểng lá Alocasia Sarian
Cây kiểng lá Alocasia Sarian

250.000

Đặt hàng Nhanh