Cây hoa sim tím thái, kích thước (40-55cm), giống có nhiều nụ đẹp trồng cảnh quan sân vườn

75.000

Cây hoa sim tím thái, kích thước (40-55cm), giống có nhiều nụ đẹp trồng cảnh quan sân vườn
Đặt hàng Nhanh
Mã: LFCT111Master Danh mục: