Cây giống hoa rạng đông (Chùm ớt)

45.000

Giống hoa leo giàn cho hoa bông chùm, màu cam hay được trồng leo tường rào, mái vòng cổng. Hoa rạng đông rất dễ trồng, cây hoa có tốc độ sinh trưởng nhanh, được trồng chủ yếu ở hàng rào cổng, tường hoa.

Cây giống hoa rạng đông (Chùm ớt)

45.000

Đặt hàng Nhanh