Đá Pumice size 3-6 bao 50L

195.000

Là loại đá có trong tự nhiên, được hình thành qua quá trình hoạt động của núi lửa ngưng hoạt động. Đá Pumice do Lafa bán là loại được nhập khẩu có câu trúc rất nhẹ. Ưu điểm của đá pumice giữ ẩm nhưng không ướt, tiết kiệm phân bón, lâu bền không bị mục.

Đá Pumice bao 45lit 18kg
Đá Pumice size 3-6 bao 50L

195.000

Đặt hàng Nhanh