Mụn dừa đã xử lý bao 50L

125.000

Mụn dừa Bến tre đã xử lý đóng bao 50L dòng sản phẩm chuyên dùng cho nhà vườn sản xuất giống cây trồng. Sử dụng mụn dừa đã xử lý giúp bạn làm vườn tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng cây trồng

Mụn dừa đã xử lý lafa coco peat túi 5lit
Mụn dừa đã xử lý bao 50L

125.000

Đặt hàng Nhanh