Hoa trà mi thân gỗ cao hơn 60cm ra hoa màu đỏ hồng, giống hoa trà mi nhiệt đới

220.000

Hoa trà mi thân gỗ cao hơn 60cm ra hoa màu đỏ hồng, giống hoa trà mi nhiệt đới
Đặt hàng Nhanh
Mã: HC2020Master Danh mục: